Answer Key of Assistant Salesman 2011

Kerala
Kerala PSC
Assistant Salesman
Assistant Salesman Details Date of Posting: 27-02-2019

Answer Key of KERALA PSC Assistant Salesman 2011

Exam: 26/02/2012, Question Booklet, Alpha Code - A

Find the below answer keys of Assistant Salesman 2011 Question Paper


1. D 21. C 41. C 61. C 81. C
2. B 22. A 42. D 62. C 82. A
3. C 23. B 43. C 63. B 83. B
4. B 24. A 44. A 64. D 84. D
5. B 25. B 45. C 65. A 85. C
6. C 26. C 46. B 66. C 86. A
7. A 27. B 47. C 67. A 87. D
8. B 28. D 48. A 68. D 88. B
9. B 29. B 49. A 69. C 89. D
10. C 30. A 50. A 70. B 90. B
11. B 31. D 51. C 71. B 91. A
12. A 32. B 52. D 72. D 92. C
13. A 33. C 53. B 73. C 93. C
14. C 34. C 54. D 74. B 94. A
15. C 35. A 55. A 75. A 95. D
16. A 36. -- 56. A 76. C 96. B
17. B 37. B 57. B 77. C 97. C
18. B 38. D 58. D 78. B 98. A
19. B 39. B 59. B 79. A 99. B
20. D 40. D 60. B 80. A 100.D