Answer Key of Last Grade Servants 2012

Kerala
Kerala PSC
Last Grade Servants
Last Grade Servants Details Date of Posting: 26-02-2019

Answer Key of KERALA PSC Last Grade Servants  2012 

Exam: 21/04/2012, Question Booklet, Alpha Code - C

Find the below answer keys of Last Grade Servants 2012 Question Paper

1. C 21. C 41. A 61. C 81. A
2. A 22. C 42. B 62. C 82. C
3. B 23. C 43. D 63. A 83. C
4. B 24. C 44. C 64. B 84. A
5. A 25. B 45. C 65. A 85. D
6. B 26. B 46. A 66. B 86. B
7. C 27. B 47. B 67. B 87. A
8. A 28. A 48. A 68. A 88. D
9. C 29. D 49. A 69. B 89. C
10. A 30. B 50. B 70. D 90. B
11. C 31. C 51. B 71. D 91. D
12. A 32. A 52. D 72. D 92. C
13. C 33. A 53. A 73. C 93. D
14. C 34. C 54. C 74. A 94. B
15. D 35. C 55. A 75. C 95. A
16. C 36. D 56. B 76. C 96. A
17. A 37. A 57. B 77. A 97. B
18. No. Ans 38. D 58. C 78. D 98. C
19. B 39. D 59. D 79. A 99. D
20. D 40. C 60. B 80. B 100.B