Answer Keys of Kerala Khadi and Village Industries Board Exam

Kerala
Kerala PSC
LD Clerk / Assistant Grade II Exam
LD Clerk / Assistant Grade II Exam Details Date of Posting: 10-05-2019

Answer Keys of Kerala Khadi and Village Industries board Exam - LD Clerk / Grade II Assistant 2019


1. B 26. C 51. D 76. A
2. B 27. C 52. C 77. A
3. C 28. D 53. A 78. B
4. C 29. A 54. B 79. B
5. A 30. C 55. D 80. B
6. B 31. C 56. C 81. C
7. C 32. C 57. B 82. B
8. D 33. A 58. D 83. B
9. B 34. B 59. C 84. C
10. D 35. B 60. A 85. C
11. A 36. B 61. B 86. B
12. B 37. D 62. C 87. C
13. B 38. B 63. D 88. A
14. D 39. C 64. B 89. C
15 40. A 65. D 90. B
16. A 41. C 66. A 91. C
17. D 42. No Ans 67. B 92. C
18. A 43. A 68. C 93. No Ans
19. B 44. D 69. C 94. B
20. B 45. B 70. D 95. B
21. D 46. B 71. A 96. A
22. D 47. C 72. C 97. A
23. B 48. A 73. C 98. C
24. A 49. D 74. A 99. C
25. C 50. A 75. D 100.B